Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8893 419c 500
Reposted fromjasminum jasminum vialambadada lambadada
8288 7349 500
Reposted fromerial erial vialambadada lambadada
6884 8293 500
Reposted fromfascinated fascinated viametadon metadon
3817 9346 500
Reposted fromsecalecornutuum secalecornutuum viametadon metadon
Reposted frommessedup messedup viametadon metadon
7698 c045 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viametadon metadon
Reposted fromshakeme shakeme viametadon metadon
0169 e78f
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viametadon metadon
7281 acb7 500
"Kto zabrał mój ser?" Spencer Johnson
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viametadon metadon
1145 78f2
Reposted fromacetylocoa acetylocoa viametadon metadon
4628 8f43 500
Reposted frommamakyoko mamakyoko viametadon metadon
#494
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viametadon metadon
0600 079e 500
Reposted frommemyself memyself viametadon metadon
Chyba podjęłam decyzję, którą powinnam podjąć już rok temu. To koniec. Koniec pisania,oczekiwania na to,że napiszesz, zadzwonisz, zapytasz co u mnie, czy wszystko jest w porządku, czy chce się spotkać, koniec planowania, myślenia, gdybania, analizowania. Jesteś szczęśliwy, ja też powinnam być. Zawsze zostaniesz tym jedynym, tym z którym byłam szczęśliwa i dzięki któremu mam wspaniałe wspomnienia. Nigdy o Tobie nie zapomnę i jeżeli kiedykolwiek będziesz czegoś potrzebował to Ci pomogę. Niezależnie od tego która będzie godzina, gdzie będę i z kim.
— mam nadzieje,że jest to dobra decyzja
Reposted fromfanaberie fanaberie viazanimpojde zanimpojde
Wyczerpałam się. Znikło we mnie wszystko, co powinnam czuć gdy patrzę na ludzi, którzy kiedyś byli moimi przyjaciółmi. Może to była gorycz, może rozczarowanie... Nie czuję już nic, i nie pragnę, aby było inaczej. Jestem nieodłączną częścią obojętności, ignorowania pozornie ważnych rzeczy. Jestem tu i wiem, że właśnie dzięki tej powłoce bycia najbardziej chłodną i zdystansowaną mam szansę na coś więcej... Na rozpoczęcie wszystkiego od początku. 
— ja dzisiaj
Reposted fromyenna yenna
Zadzwoń albo ja zadzwonię, ale jedno z nas na pewno zadzwoni, dobra? To znaczy, to żadne zawody. Nie przegrasz, jeśli zadzwonisz pierwsza.
— David Nicholls
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayenna yenna
1595 fd26
Reposted fromprzeliterowane przeliterowane viayenna yenna
3385 09d2 500
Reposted fromgowno-z-mozgu gowno-z-mozgu viayenna yenna
1158 6c78 500
Reposted fromSalute Salute viayenna yenna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl